TH | EN            

ข่าวประกาศจากภาควิชา

รายการข่าวที่เกี่ยวข้อกับภาควิชา

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

รอบรั้ว EE CMU

ข่าวสารรอบรั้ว/เรื่องของนายช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

มันศาสตร์

มาเรียนกับเราที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บ้านแห่งความผูกพันธ์

วิศวฯ เชียงใหม่ บ้านแห่งความผูกพัน : ประเพณีรับน้องขึ้นดอย