วิศวะไฟฟ้า มช.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (APPEEC 2023)”

UPDATED : 8 ม.ค. 67

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2023)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (Chiang Mai Marriott Hotel) โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสากลในด้านพลังงานและทางวิศวกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในฐานะ Conference Co-Chair คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว พร้อมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 2023 IEEE PES 15th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2023) พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในฐานะ General Co-Chairs