ประชาสัมพันธ์วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

UPDATED : 8 ก.พ. 67

ประชาสัมพันธ์วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) รายละเอียดตามเอกสารแนบ