ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดชื่อพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

UPDATED : 3 ก.ค. 66

ประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า การยางแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566


การยางแห่งประเทศไทย RAOT ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ปัจจัยการผลิต / ผลิตภัณฑ์จากยางพารา” ชิงเงินรางวัลรวม 44,000 บาท