ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite

UPDATED : 15 มิ.ย. 66

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ส่งหนังสือขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงการดาวเทียม School Satellite โดยสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

  •    เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาและออกแบบดาวเทียม
  •    ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ทดสอบประกอบดาวเทียมแห่งชาติ จ.ชลบุรี ร่วมกับวิศวกรดาวเทียมของ GISTD

    สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดใบสมัคร ข้อกำหนด และอื่นๆได้ที่ >> theos2a