ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

UPDATED : 29 พ.ค. 66

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ