วิศวะไฟฟ้า ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่เข้าปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้าเบื้องต้น

UPDATED : 19 พ.ค. 66

                   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอต้อนรับนักเรียนแผนกมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (ChiangMai International School) ในการฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ การวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้วงจรไฟฟ้าต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตันตระวิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.50 น.