ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

UPDATED : 21 มี.ค. 66ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)