ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant ASEA - UNINET ประจำปี 2566

UPDATED : 9 มี.ค. 66

                       

               ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant ASEA – UNINET ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร         เพื่อศึกษา อบรม ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA – UNINET ในสาขา Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricultural Sciences, Humanities and Arts  ระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 36 เดือน ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะเวลา 3 – 9 เดือน และทุนฝึกอบรมดนตรี ระยะเวลา 9 เดือน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.grants.at/en และยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่ www.scholarships.at 


              กำหนดปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามปรากฏในเอกสารดังแนบ