ประชาสัมพันธ์การเตรียมการยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

UPDATED : 11 ก.ย. 66

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาดำเนินการเตรียมการยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566       


       ด้วย สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา นำส่งหนังสือ ชอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2546 และไม่จบการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3) ดำเนินการเตรียมการยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ดังแนบ


     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน