ประชาสัมพันธ์การขออนุมัติลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์

UPDATED : 12 พ.ค. 66


ประชาสัมพันธ์ การขออนุมัติลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ (ของระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) โดยสามารถศึกษาคู่มือการขอเสนอพิจารณษอนุมัติลงทะเบียน ดังนี้


1.คู่มือการขอเสนอพิจารณาอนุมัติ >> ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด เป็นกรณีพิเศษ


2.คู่มือการขอเสนอพิจารณาอนุมัติ >> ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนด เป็นกรณีพิเศษ


3.คู่มือการขอเสนอพิจารณา >> อนุมัติเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด เป็นกรณีพิเศษ


4.คู่มือการขอเสนอพิจารณา >> อนุมัติเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด เป็นกรณีพิเศษ