ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-539-44140 ต่อ 102, 104 / โทรสาร : 0-5394-4195, 0-5322-1485  / อีเมล : eegrad@eng.cmu.ac.th