สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Biic) เปิดโอกาสให้กับกลุ่ม Startup นำเสนอผลงานเพื่อรับการสนับสนุนทางธุรกิจ

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Biic) โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้กับกลุ่ม Startup จากบุคคลทั่วไปรวมถึงนักศึกษาได้นำเสนอผลงาน เพื่อรับโอกาสในการสนับสนุนทางธุรกิจด้วยเงินลงทุนสูงสุด 35 ล้านบาทต่อทีม ซึ่งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนใจ ดังนี้

  • Green Energy and Energy Management
  • Bio-Based (Bio-Based Chemical, Bio-Based Material, Value Added Bio-Product, ฯลฯ)
  • Retails
  • Social Enterprise (SE) / Corporate Social Responsibility (CSR)

ผู้สนใจสามารถสอบถามหรือส่งรายละเอียดข้อมูลธุรกิจได้ที่อีเมล์ BiiC@bangchak.co.th ดังรายละเอียดดังลิงค์แนบ http://eng.cmu.ac.th/site/?p=17640

BiiC

0
Shares

Comments

comments