ขอเชิญชวน นักศึกษาเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง IC Design and Education from the point of Social Industry: Two-Ways of Thinking for “More than Moore”

ขอเชิญชวน นักศึกษาเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง
IC Design and Education from the point of Social Industry: Two-Ways of Thinking for “More than Moore”
บรรยายโดย Professor Dr. Toshihiko Hamasaki จาก Hiroshima Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในความร่วมมือของ บริษัท Thai NJR

– ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์
– วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 1430 – 1530
อนึ่ง หลังจากบรรยาย ทางบริษัท Thai NJR จะเปิดรับสมัครงาน นักศึกษา (ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท)ที่กำลังจะจบการศึกษาคนใดที่สนใจงานด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้เตรียมหลักฐานการสมัครงานได้ด้วย

 

0
Shares

Comments

comments